Začiatok stránky
© 1999-2024, Indor Zvolen

Dizajn


Kategória

Musí padnúť do oka aj do ruky

Ak sa o niečom povie že musí padnúť do oka, je jasné že sa musí v prvom rade páčiť. Pri...